లగడపాటి ఫలితాలు అధికార పార్టీకి వ్యతిరేకమా..?

Result as per date 04-12-2018

అవును

75.7%
486 Votes

కాదు

16.67%
107 Votes

చెప్పలేం

7.63%
49 Votes
Total Votes: 642
This Poll is Closed !