లగడపాటి ఫలితాలు అధికార పార్టీకి వ్యతిరేకమా..?

Result as per date 04-12-2018

అవును

75.63%
484 Votes

కాదు

16.72%
107 Votes

చెప్పలేం

7.66%
49 Votes
Total Votes: 640
This Poll is Closed !