వర్మ లక్ష్మీస్ ఎన్టీఆర్ సినిమాపై టిడిపి ఆందోళన చెందుతోందా?

అవును

77.56%
2,972 Votes

కాదు

19.89%
762 Votes

చెప్పలేం

2.53%
97 Votes
Total Votes: 3,832
Thank you for voting