సర్వేలు చెబుతున్నట్లు రాజస్థాన్‌ను కాంగ్రెస్ కైవసం చేసుకుంటుందా?

Result as per date 18-10-2018

అవును

69.23%
9 Votes

కాదు

15.38%
2 Votes

చెప్పలేం

15.38%
2 Votes
Total Votes: 13
This Poll is Closed !