సర్వేలు చెబుతున్నట్లు రాజస్థాన్‌ను కాంగ్రెస్ కైవసం చేసుకుంటుందా?

Result as per date 18-10-2018

అవును

66.67%
10 Votes

కాదు

20%
3 Votes

చెప్పలేం

13.33%
2 Votes
Total Votes: 15
This Poll is Closed !