సర్వేలు చెబుతున్నట్లు రాజస్థాన్‌ను కాంగ్రెస్ కైవసం చేసుకుంటుందా?

Result as per date 11-12-2018

అవును

33.33%
4 Votes

కాదు

33.33%
4 Votes

చెప్పలేం

33.33%
4 Votes
Total Votes: 12
This Poll is Closed !