సీఎం జగన్ వర్సెస్ ఎంపీ రఘురామ రాజు మొత్తం వ్యవహారంలో తప్పెవరిది..?

సీఎం జగన్

47.54%
801 Votes

రఘురామ రాజు

49.14%
828 Votes

సీఐడీ

3.32%
56 Votes
Total Votes: 1,685
Thank you for voting