సీఎం జగన్ వర్సెస్ ఎంపీ రఘురామ రాజు మొత్తం వ్యవహారంలో తప్పెవరిది..?

సీఎం జగన్

47.51%
801 Votes

రఘురామ రాజు

49.17%
829 Votes

సీఐడీ

3.32%
56 Votes
Total Votes: 1,686
Thank you for voting