సీఎం జగన్ వర్సెస్ ఎంపీ రఘురామ రాజు మొత్తం వ్యవహారంలో తప్పెవరిది..?

సీఎం జగన్

47.48%
801 Votes

రఘురామ రాజు

49.14%
829 Votes

సీఐడీ

3.38%
57 Votes
Total Votes: 1,687
Thank you for voting