సీఎం జగన్ వర్సెస్ ఎంపీ రఘురామ రాజు మొత్తం వ్యవహారంలో తప్పెవరిది..?