2014 కంటే బీజేపీ ఓట్లు, సీట్లు పెరుగుతాయని భావిస్తున్నారా?

Result as per date 11-12-2018

అవును

27%
836 Votes

కాదు

69.83%
2,162 Votes

చెప్పలేం

3.17%
98 Votes
Total Votes: 3,096
This Poll is Closed !