2014 కంటే బీజేపీ ఓట్లు, సీట్లు పెరుగుతాయని భావిస్తున్నారా?

Result as per date 11-12-2018

అవును

27.02%
837 Votes

కాదు

69.79%
2,162 Votes

చెప్పలేం

3.2%
99 Votes
Total Votes: 3,098
This Poll is Closed !